ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024, 9 WRZEŚNIA 9:30AM

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

Szkoła Języka Polskiego w Bostonie

     Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023”

Kwota dotacji:

2022: 18600PLN

2023: 18600PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 1 051 336, 20 PLN

Zadanie publiczne „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.


REJESTRACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2023/24
https://forms.gle/t6KZhf4dEBT4kWVj6
SKLEPIK FORMULARZ ZAMÓWIENIA
https://forms.gle/mtDHG3TN5Ft7qAkB7

W roku szkolnym 2023/2023 opłata za naukę w szkole wynosi odpowiednio:

$100/miesiąc - za jedno dziecko, $190/miesiąc - za dwoje dzieci, $235/miesiąc - za troje dzieci.

Dodatkowo $20/rok- wpisowe, komitet rodzicielski $55/jedno dziecko, $65/ dwoje i więcej dzieci.

_________________________________________________________________________________________________________________
Przypominamy, że szkoła jest organizacją non-profit i jeśli korzystacie Państwo ze strony amazon.com, chcielibyśmy zachęcić Was do wsparcia naszej szkoły poprzez dokonywanie zakupów i logowanie się na stronie https://smile.amazon.com. Oferta produktów oraz ceny są takie same jak na stronie amazon.com, natomiast mogą Państwo wesprzeć naszą szkołę Saint John Paul II Polish Language School kwotą w wysokości 0.5% wartości zakupów.

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Komitet Rodzicielski


Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II przy parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie, ma długą historię. Jej początki sięgają roku 1906, kiedy to w nowowybudowanej, z inicjatywy tutejszej Polonii, szkoły przyparafialnej rozpoczęto naukę języka polskiego oraz nauczanie innych przedmiotów w tym języku.

Obecnie placówka podlega Centrali Szkół Dokształcających (www.centralapolskichszkol.org) z siedzibą w Nowym Jorku. Szkołą zarządza Rada Szkoły oraz Dyrekcja.


Szkoła Języka Polskiego
im. św. Jana Pawła II

Adres: 655 Dorchester Avenue - Boston, MA 02127

Kraj: United States of America

Telefon: +1-617-464-2485

E-mail: ala1000@verizon.net

Strona: www.psboston.org


     Uczniami szkoły są dzieci w wieku przedszkolnym (maluchy, starszaki, zerówka), szkoły podstawowej ( klasy I-VIII). Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 9:30 do 1:30. Uczniowie oprócz lekcji z zakresu języka polskiego, historii oraz geografii Polski objęci są także nauczaniem informatyki, czym zajmują się zatrudnieni w tym celu specjaliści.

Szkoła ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest nim niewątpliwie liczba uczniów, która nieustannie rośnie. Dzieci nie tylko uczestniczą w zajęciach. Są obecne na różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych, gdzie zajmują nagradzane miejsca. Od trzech lat redagują również swoją własną gazetkę pt: „Głos młodzieży”. Wraz z nauczycielami przygotowują różne występy prezentowane na terenie szkoły oraz poza nią. Do bardzo udanych z pewnością należy przedstawienie pokazane w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Innym przykładem są lekcje pokazowe przygotowywane na wszystkie zjazdy nauczycieli polonijnych. Osiągnięcia i sukcesy są sumą wzajemnej pracy dzieci, rodziców i nauczycieli, a ci są już sprawdzonymi pedagogami. Na przełomie siedmiu lat, trzech z nich zostało odznaczonych Medalem Edukacji Narodowej, a pięciu otrzymało Nagrodę Prezesa Centrali Szkół Dokształcąjących.

Szkoła Języka Polskiego pomimo różnych momentów w swojej historii, istnieje i „trzyma się mocno” w świadomości tutejszego polonijnego środowiska. Wciąż rozwija się i doskonali. I nie ustaje w realizacji swojego głównego celu: nauczania języka i pielęgnowania kultury oraz tradycji wśród kolejnych pokoleń polskich emigrantów.

Uwaga - Polisa o nie dyskryminacji studentów. Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawla II w Bostonie, akceptuje uczniów bez względu na przynależność narodową, kolor skóry, wyznawanej religii oraz etnicznego pochodzenia, zapewniając prawo do udziału w programach oferowanych przez szkołe.

Non-discrimination Policy. John Paul II Language School does not discriminate against any persons on the basis of race, creed, sex, color and national or ethnic origin, in the administration of its policies or programs, and School admits all the rights, privileges, program and activities generally accorded or made available to participans in the Shools programs and activities.

The students of the school are children in preschool age (pre-K, K1, K2), primary school (grades I-VIII). Classes are held on Saturdays from 9:30 am to 1:30 am. In addition to lessons in the Polish language, history and geography of Poland, students are also taught computer science, which is done by specialists employed for this purpose.

The school has had many successes. It is undoubtedly the number of students, which is constantly growing. Children not only participate in the activities. They are present at various types of inter-school competitions, where they occupy award-winning places. For the past three years they have also been editing their own newspaper entitled: "Głos Młodych". Together with their teachers, they prepare various performances in and out of school. The performance shown at the Consulate General in New York is certainly a very successful one. Another example are the demonstration lessons prepared for all meetings of Polish teachers. Achievements and successes are the sum of the mutual work of children, parents and teachers, and these are already proven educators. At the turn of seven years, three of them were awarded the Medal of National Education,

The Polish Language School, despite various moments in its history, exists and "holds firm" in the awareness of the local Polish community. Still developing and perfecting. And she continues to pursue her main goal: teaching the language and cultivating culture and tradition among the next generations of Polish emigrants.

Note - Policy on non-discrimination of students. Polish Language School John Paul II in Boston, accepts students regardless of nationality, skin color, religion or ethnic origin, ensuring the right to participate in programs offered by the school.

Non-discrimination Policy. John Paul II Language School does not discriminate against any persons on the basis of race, creed, sex, color and national or ethnic origin, in the administration of its policies or programs, and School admits all the rights, privileges, program and activities generally accorded or made available to participans in the Shools programs and activities.

In the school year 2021/2022, the tuition fee was as follows:
$ 90 / month - for one child, $ 170 / month - for two children, $ 205 / month - for three children.
Additionally, $ 20 / year for entry fee, 50 / year for parent committee.

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II - Boston, Massachusetts
655 Dorchester Avenue - Boston, MA 02127 - United States of America

 

 


 

 


 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Internetowy Serwis Edukacyjny | internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | Portal ISE 2.10

 

CSS Framework copyright by Vision Design - graphic zoo | MFG labs icon set copyright by MFG labs